Virgo Wear Works

Information

2016/12/14

CHOKi CHOKi premiumにてアーティスト着用。

CHOKi CHOKi premium

先日発売されましたCHOKi CHOKi premiumにて04 Limited Sazabys、KEYTALKのメンバーがVIRGO wearworksを着用です。

 

 

cc-1

 

 

CHOKi CHOKi premium 掲載ページはこちら。

 

CHOKi CHOKi premium

 

 

是非ご覧下さい。